Kontakt os i dag
Telefon: 27 58 82 01

Sådan virker algefri N Proff

Aktivt stof og virkning
Algefri N ProFF´s aktive stof er pelargonsyre 18 % (mættet fedtsyre) der ødelægger algernes cellevæge. Algernes celler “forbløder”, og algerne tørre ind. Det er kun de ramte alger, der bekæmpes. Virkningen af Algefri N Proff er meget hurtig (Inden for få timer) ved temperaturer over 10 grader, når algerne er i god vækst. Afhængig af lokalitet og skyggeforhold, type overflade og især afstanden til træer og buske skal der behandles i intervaller af 1 -2 år.

Om Alger

Info om grønne alger, mos lav.
Udendørs overflader bliver i stigende omfang dækket af grønalger og andre begroninger.

Grønalger (Chlorophyta) eller luftalger kendes fra naturen og det omgivende miljø på bl.a bark, træstød, blade og på jord på fugtige skyggefulde steder.

Grønalger er det første som indfinder sig på en jomfruelig hård overflade. Typisk flader hvor algevæksten starter er nordvendt, skyggefulde steder på tage, facader, flise-arealer, træterrasser, plankeværk osv. Grønalger spredes med vind og vejr og får kun næringsstoffer fra dug og regn.Når de lander på en skyggefuld, fugtig overflade begynder de at gro. I begyndelsen usynlig, men i varmt og fugtigt vejr vil algevæksten eksploderer. Resultatet er en fin, grøn hinde der er meget glat i vådt vejr. Grønalger trives fint året rundt og stopper kun vægsten i frostvejr eller i meget tørre perioder. Udsatte overflader på steder der erfaringsmæssigt hurtigt giver grobund for grønalger, bør behandles hvert eller hvert andet år.

Problemet med grønalger er stigende og kan kort sammenfattes til følgende / et generelt mere regnfuldt og varmer klima.

Bekæmpes grønalger ikke i tide, danner de grobund for laver og mosser, der er sværere at bekæmpe og ofte kræver disse yderliggere gentagne behandlinger. Algefri N Proff har også virkning på lav og mos, men virkningstiden kan strække sig over 6 – 8 måneder, inden disse begroninger mister grebet i overfladen og falder af.

Problemet med alger på forskeldige overflader er både æstetisk og praktisk. Ejendommen kan virke forsømt og ikke så vedligeholdt og pæn, som ønsket. Hertil kommer at algerne holder på fugtigheden, og det har en selvforstærkende virkning på mængden af alger, mosser og laver. Alt bliver mere og mere grønt. Og kan øget risiko for skader, og generelt vil fugt være tilstede på overfladen.

Nedbrydning

Efter en algebehandling nedbrydes Algefri N Proff af naturlige forekommende bakterier. Ved forsøgsmæssig behandling med 10-dobbelte normaldosering er 95 % af midler nedbrudt to dage efter en behandling, og efter ti dage er alt nedbrudt.